over ons

GevelAdvies Flevoland bv kan u opmaat adviseren over onderhoud en renovatie en kosten van gevels en gebouwen. Met de jaren lange ervaring is GevelAdvies Flevoland bv gespecialiseerd in renovatie en onderhoud van kozijnen, metselwerk en dragende constructies. Ook onderhoud aan dakgoten en daken kunnen worden geinventariseerd en getaxeerd tijdens en inspectie.

Voor een juiste inschatting van de werkzaamheden en de kosten van het onderhoud, is een inspectie door GevelAdvies Flevoland bv gewenst. Aan de hand hiervan maakt GevelAdvies Flevoland bv een rapport met een uitvoerig overzicht van de aangetroffen gebreken.

Naar aanleiding van de inspectie ontvangt u van GevelAdvies Flevoland bv een kostencalculatie met een offerte, zodat u een duidelijk beeld van het uit te voeren onderhoud hebt.

Wanneer u opdracht geeft het onderhoud uit te voering, dan houdt GevelAdvies Flevoland bv toezicht op de kwaliteit van het onderhoud en zorgt GevelAdvies Flevoland bv  voor een goed eindresultaat. Door de  jaren lange ervaring staat GevelAdvies Flevoland bv voor kwaliteit en handhaving van het karakter van uw gebouw en/of woning. Uiteraard verlopen de onderhoudswerkzaamheden en de planning hiervan in gezamenlijk overleg en volgens de wensen van u, als opdrachtgever.